Образование

Училищна възраст

Нашата програма в начална училищна възраст е фокусирана върху развитието на детето като изследовател, както в училище, така и в света извън него.

Образование

Училищна възраст

Училищна възраст

Нашата програма в начална училищна възраст е фокусирана върху развитието на детето като изследовател, както в училище, така и в света извън него.

Започване на училище

Преминаването от детска градина към първи клас е голям преход както за децата, така и за техните родители. Обучението в първи клас се основава на това, което детето е научило в детската градина, и поставя основата за бъдещото емоционално и академично развитие на детето.

Програмата на Искра за начален етап

Децата от първи до четвърти клас развиват и разширяват академичните си познания по български език и литература, математика, английски език, природни и социални науки.

Балансиран подход

Академичните знания и умения се развиват по системен и устойчив начин. Към тях добавяме много игри, спорт, наука, музика и изкуства, за цялостно и балансирано изграждане на личността.

Какво учат децата в начален етап?

Академичната част на нашата програма следва изцяло държавните образователни стандарти на МОН, като ги надгражда многократно посредством авторска изследователска програма целяща изграждане на трансдисциплинарни връзки, за по-ефективно и трайно усвояване на материала.

Наред с български, математика, родинознание и социални науки, основен фокус в нашата програма има обучението по английски език.

Специален акцент имат и музиката, художествените изкуства и спорта. Те развиват детската креативност, стимулират концентрацията и спомагат за цялостното развитие на децата.

Подкрепяща среда

​​В ръцете на висококвалифицирани педагози, учениците от Искра знаят как да поемат отговорност за своето учене, като си сътрудничат с учителите, за да задълбочат знанията си и да повишат своята увереност и самомотивация.

В Искра децата стават по-отговорни, самостоятелни и независими.

Учене чрез преживяване

В Искра често учим в реални условия, в движение, посредством предизвикателни занимания, пренасяйки класната стая сред природата, в музея или на път към нови приключения! Ние вярваме, че усвоените знания чрез лично преживяване са много по-трайни!

Социални и емоционални умения

 • Развиваме социалните си умения, като се учим да се изслушваме, споделяме и работим заедно в екип.
 • Разбираме и управляваме емоциите си.
 • Развиваме чувство за отговорност и уважение към другите.
Active Creative English Iskra

Обучение по английски език

 • 6 академични часа седмично, разделени в две отделни дисциплини:
 • Active Creative с native speaker – децата се потапят изцяло в света на езика и развиват добри комуникационни умения, емоционални и социални компетенности.
 • Академичен английски, следващ световно известната програма Oxford Discover, която стимулира естественото любопитство на децата и им дава възможност да трупат знания по увлекателен начин.

Наука

 • Чрез научни експерименти, разглеждаме основни понятия от света около нас, земята и физическите науки.
 • Развиваме разбиране за естествения свят и научните изследвания.
nauchna laboratoria Iskra

Човек и общество

 • Учим за общността и семейството.
 • Разбираме концепцията за гражданство и участие в общността.
 • Изследваме културното наследство и история.
 • Развиваме основно разбиране за карти и география.

Физическо възпитание

 • Развиваме основни двигателни умения и координация.
 • Учим за значението на физическата активност и здравословните навици.

Музика и изкуства

 • Творим в разнообразните творчески дейности, като рисуване, керамика, приложни изкуства.
 • Изследваме музиката чрез пеене и запознаване с основните музикални инструменти.

Критично мислене и решаване на казуси:

 • Насърчаваме любопитството и способността да задаваме въпроси.
 • Решаваме проблеми, и се учим да взимаме решения самостоятелно и заедно, като екип.

Тези основни елементи на обучението служат като обща насока и отделните класове може да имат специфични стандарти и очаквания. Учителите често адаптират обучението, за да отговорят на разнообразните нужди и способности на своите ученици в първи клас, като предоставят индивидуална подкрепа и менторство на всяко дете.

Kaндидатствай

Kaндидатствай

Направете първата стъпка към осигуряване на първокласно образование на Вашето дете, като същевременно станете част от сплотената общност от родители със сходно мислене. Не пропускайте – кандидатствайте сега!