Образование

Предучилищна възраст

Your Journey to a Fulfilling Life

Запознайте се с детайлна информация относно нашата предучилищна програма

Образование

Предучилищна възраст

Предучилищна възраст

Намирането на правилната предучилищна програма за Вашето дете е изключително важна задача. Това, което се случва в ранна детска възраст има значение за цял живот, защото се полагат основите на бъдещото устойчиво и проспериращо развитие на всяко дете.

Намиране на подходящата предучилищна програма

Подготвителната група в Искра предоставя условия за плавното адаптиране на 5-6 годишните деца към училищния живот. В този житейски етап децата се развиват със забързани темпове. Развива се фината моторика – рисунките стават по-детайлни и цветни, изписваните буквички и цифри стават все по-красиви. Децата опознават по-добре своите чувства и емоции и това как да ги изразяват и обличат в думи. Приятелствата и взаимодействията с останалите в заобикалящата ги среда стават все по-важен елемент от живота им. В Искра насърчаваме децата в подготвителен клас да са по-самостоятелни и да поемат отговорности.

Предучилищна учебна програма

Учебната програма и седмичен график на Искра, дават възможност за плавно постигане на училищна готовност и ограмотяване на Вашето дете.

Балансиран подход

Академичните знания и умения се развиват по системен и устойчив начин. Към тях добавяме много игри, спорт, наука, музика и изкуства, за цялостно и балансирано изграждане на личността.

Какво учат децата в предучилищна възраст в училище Искра?

Както подсказва името, предучилищната възраст е време, когато учениците усвояват важни умения, преди да започнат начално училище. През тази година, децата се научават да следват правилата и споразуменията, които сами изграждат, но също така създават много нови приятели и изследват  учебните пространства. Предучилищната учебна програма обикновено се състои от много игри, спорт, занимания по музика и изкуства, докато учениците придобиват важни умения, свързани с тяхното ограмотяване и умения да четат и пишат.

Тези занимания са съсредоточени върху насърчаване на социалните, емоционални, когнитивни и физически умения по забавен и подходящ за възрастта начин.

Ето някои от основните насоки на нашето обучение в предучилищна възраст:

Социално и емоционално развитие:

 • Развитие на основните социални умения като споделяне, грижа за другия, и сътрудничество.
 • Умения за спазване на споразуменията и правилата на класа; за изразяване на чувствата и емоциите по подходящ начин.
 • Изграждане на самоуважение и добро самочувствие.

Език и общуване:

 • Разширяване на речника и езиковите умения, чрез говорене и разказване на истории.
 • Развитие на уменията за слушане и говорене.
 • Разпознаване и назоваване на познати предмети, цветове и форми.

Изучаване на английски език:

 • 6 академични часа седмично, 3 от които с Native Speaker
 • Oxford Show and Tell 1 & 2 – (Pre A1 level)
 • Визуален и практически начин за изучаване на английски език.
 • Чрез цветни и интерактивни игри, видеоклипове и песни, децата практикуват новия език по забавен и увлекателен начин.
Active Creative English Iskra

Когнитивни умения:

 • Основни математически концепции като броене, сортиране и цифрови модели.
 • Насърчаване на интерес към книгите и четенето.
 • Първи стъпки в разбиране на причинно-следствени връзки.

Фини двигателни умения:

 • Укрепване на фината моторика чрез рисуване, рязане, залепване и други.
 • Развиване на двигателни умения чрез бягане, скачане, игри с топка и препятствия.

Изкуство и творчество:

 • Творчески дейности като рисуване, аранжиране и приложни изкуства, за насърчаване на себеизразяването и въображението.

Научна лаборатория:

 • Насърчаваме ранното любопитство към естествения свят, чрез прости научни експерименти и наблюдения.

Музика и движение:

 • Изследваме ритъма и музиката чрез пеене, танци и свирене на основни инструменти.

Умения за самопомощ:

 • Развиваме основни умения за самообслужване като обличане, използване на тоалетна и миене на ръцете.
 • Развиваме емпатия и взаимно уважение

Игри и социално общуване

 • Учим чрез игра и откривателство.
 • Развиваме социални умения и емоционална интелигентност.
 • Създаме много нови приятели и ставаме част от сплотена общност.

Двигателна култура

 • Развиваме основни двигателни умения и координация.
 • Учим за значението на физическата активност и здравословните навици.

Kaндидатствай

Kaндидатствай

Направете първата стъпка към осигуряване на първокласно образование на Вашето дете, като същевременно станете част от сплотената общност от родители със сходно мислене. Не пропускайте – кандидатствайте сега!