Образование

Образователен модел

Your Journey to a Fulfilling Life

Следва естественото развитие на децата, като запазва тяхната уникалност и ги води през процеса на активно учене и опознаване на света

Образование

Образователен модел

Образователен модел

Следва естественото развитие на децата, като запазва тяхната уникалност и ги води през процеса на активно учене и опознаване на света

iskra obrazovatelen model

Какво прави нашия модел различен?

  • Развиваме вродената любопитност и любознателност – децата учат по собствено желание и вътрешна мотивация, а не принуда
  • В основата са ефективните взаимоотношения в класната стая, с които развиваме ефективни умения за комуникация и взаимно уважение
  • Базираме образователни си цели на компетентностни модели, които изцяло покриват държавните образователни стандарти, но имат по-широк и задълбочен обхват

Баланс между знания и умения

  • Академичните знания и умения се развиват по системен и устойчив начин, чрез изследователска програма, учене чрез преживяване и много практически занимания
  • Паралелно с това, активно развиваме уменията за критично мислене, решаване на казуси, работа в екип и принадлежност
  • Към тях добавяме много игри, спорт, наука, музика и изкуства, за цялостно и балансирано изграждане на личността

Често задавани въпроси

Answer 1

Answer 2

Kaндидатствай

Kaндидатствай

Направете първата стъпка към осигуряване на първокласно образование на Вашето дете, като същевременно станете част от сплотената общност от родители със сходно мислене. Не пропускайте – кандидатствайте сега!

Кандидатстване за предучилищна