Образование

Щастливи деца днес, успешни възрастни утре!

Дайте възможност на детето си да пътува и го насочете към мечтите му с нашата експертно разработена, персонализирана образователна програма

Образование

Щастливи деца днес, успешни възрастни утре!

Щастливи деца днес, успешни възрастни утре!

Дайте възможност на детето си да пътува и го насочете към мечтите му с нашата експертно разработена, персонализирана образователна програма

Образователен модел

Следва естественото развитие на детето, като запазва неговата уникалност и го води през процеса на активно учене и опознаване на света

Дневна програма

В Искра предлагаме целодневна организация на учебния ден с цел оптимален баланс между учене, самоподготовка, почивка и време за игри на открито. Посредством нея, децата имат възможност да трупат ефективни академични знания и умения, и придобиват реални житейски умения.

Предучилищна възраст

Учебна програма, предназначена за ранно детско развитие

Училищна възраст

Учебна програма, предназначена за ранно детско развитие

Извънкласни дейности

Запознайте се с вълнуващите дейности извън класната стая.

Какво учат децата в начален етап?

Академичната част на нашата програма следва изцяло държавните образователни стандарти на МОН, като ги надгражда многократно посредством авторска изследователска програма целяща изграждане на трансдисциплинарни връзки, за по-ефективно и трайно усвояване на материала.

Наред с български, математика, родинознание и социални науки, основен фокус в нашата програма има обучението по английски език.

Специален акцент имат и музиката, художествените изкуства и спорта. Те развиват детската креативност, стимулират концентрацията и спомагат за цялостното развитие на децата.

Защо да изберете училище Искра

Нашият интегриран холистичен подход към ученето, помага на учениците да развиват умения за цял живот.

Подкрепяща среда

Обучаваме и стимулираме развитието на децата, в приятелска и подкрепяща среда

  • Изграждаме ефективни взаимоотношения

  • Развиваме умения за комуникация и взаимно уважение

  • Стимулираме разнообразните интереси извън академичната програма

Kak nashiat model pomaga na decata da uchat po-dobre

Развиваме житейски умения

Учим децата как да се справят с реални ситуации

  • Развиваме тяхното критично мислене

  • Учим ги как сами да решават проблеми

  • Развиваме тяхната социална отговорност и принадлежност

Izsledovatelsko uchene

Изследователско учене

Следваме естественото развитие на децата и ги водим през процеса на активно учене и опознаване на света

  • Изследователска програма

  • Учене чрез преживяване

  • Много практически занимания